Schadevergoeding bij rentederivaten (renteswaps)

08 juli 2016

Op 5 juli 2016 verscheen een herstelkader in verband met schade geleden door MKB-ondernemers door rentederivaten (met name renteswaps).

De grootste banken van Nederland gaan MKB’ers nu financieel compenseren voor afgesloten rentederivaten. Dat zullen waarschijnlijk forse schadevergoedingen zijn (al snel meer dan EUR 100.000,=).

Er zijn wel een aantal voorwaarden. De MKB’er mag bijvoorbeeld niet een professioneel belegger zijn en de derivaten moeten in een bepaalde periode zijn afgesloten.


Van geval tot geval moet dus worden beoordeeld of de ondernemer recht heeft op een schadevergoeding.


HET GOEDE NIEUWS: banken zijn verplicht om de ondernemers te informeren over de schadevergoeding. Daar kan echter wel geruime tijd over heen gaan.

FALCQ kan een rol spelen bij het versnellen van het proces om de schadevergoeding uitgekeerd te krijgen.


Voor sommige ondernemers geldt echter dat zij thans in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de afgesloten derivaten. Het herstelkader kent voor dergelijke ondernemers een bijzondere regeling. FALCQ kan begeleiding bieden bij een snelle(re) herstructurering van dergelijke faciliteiten.

Neem voor nadere informatie contact op met Gosse Boeve.