Contractenrecht

Als ondernemer sluit u vrijwel dagelijks contracten (‘contract’ betekent exact hetzelfde als ‘overeenkomst’, we gebruiken die termen door elkaar). Met toeleveranciers, afnemers, medewerkers (arbeidsovereenkomsten), externe adviseurs, soms met de overheid, huurders of verhuurders, en ga zo maar door. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten is ons dagelijks werk. We adviseren en begeleiden u bij het onderhandelen over overeenkomsten en we leggen ze helder voor u vast. Niet ingewikkelder dan nodig is, of het nu gaat om een eenvoudig of een heel gecompliceerd contract.

Samen met u bepalen we wat uw doelstellingen zijn bij de te sluiten overeenkomst en hoe deze het beste kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is onze aanpak steeds praktisch en oplossingsgericht.Contracten maken en beoordelen, erover onderhandelen en er als het moet juridische procedures over voeren, is een vak apart.

Wij ondersteunen u op de volgende gebieden:

Wanneer u nog vragen heeft dover contractenrecht of meer wilt weten over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Er zijn samenwerkingen die het een leven lang volhouden. En bij ondernemingen soms nog langer. Toch eindigen veel samenwerkingsverbanden veel eerder dan de partners bij de starten voorzagen. Dat leidt regelmatig tot ingewikkelde geschillen en procedures tussen de aandeelhouders (bij een BV, maar hetzelfde geldt voor vennoten in een VOF of maatschap), die vaak ten koste gaan van de onderneming.

Een goede contractuele regeling van de samenwerking (in statuten, aandeelhouders¬overeenkomst, VOF-akte of maatschapsovereenkomst) kan veel discussie voorkomen. We adviseren graag bij het opstellen daarvan, eventueel samen met gespecialiseerde notarissen. Maar ook als er al een geschil is ontstaan, kunnen wij u helpen om er zo goed mogelijk uit te komen. Als het kan door stevig te onderhandelen, als het moet ook in een juridische procedure.

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen komen in allerlei soorten en maten voor. Enkele zijn wettelijk geregeld, maar voor de meeste samenwerkingen geldt dat niet. Het komt erop aan vooraf zorgvuldig na te gaan waar voor u de kansen en de risico's liggen in een samenwerking. Dat is de basis voor goede afspraken, die wij met u bespreken en in een heldere overeenkomst vastleggen.