Internationaal

Grenzen vervagen. Haast elke onderneming, hoe klein ook, heeft wel eens te maken met buitenlandse afnemers of leveranciers. Dat zorgt voor extra aandachtspunten bij het maken van contracten. In de eerste plaats de taal. In welke taal wordt er onderhandeld en gecontracteerd? Soms ontstaan er problemen omdat beide partijen een term anders interpreteren. Wat is dan bepalend? Welk recht is van toepassing op de overeenkomst? Dat kan beslissend zijn voor uw contractuele positie. Wij werken regelmatig samen met collega’s in het buitenland, waardoor we in staat zijn om ook de internationale aspecten van een contract te overzien.

Wilt u meer weten over het opstellen van internationale contracten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.