Insolventierecht

Insolventierecht kent vele aspecten. Veelal wordt daarbij gedacht aan faillissementen en surseances en betaling. Het bestrijkt echter ook herstructureringen, financieringen en zekerheden. Bij FALCQ ondersteunen wij daarom ondernemers op al deze rechtsgebieden

Doordat FALCQ Advocaten zowel als curator/bewindvoerder wordt aangesteld als ondernemingen adviseert beheerst zij beide kanten van het spectrum en is zij een gedegen partner waarmee rekening dient te worden gehouden.

Heeft u nog vragen heeft over insolventierecht of onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor informatie over uw vraagstuk.

Als vuistregel is de bestuurder alleen aansprakelijk als hij er een potje van gemaakt heeft. Daar heeft iedereen wel een gevoel bij en dit leidt meestal niet tot echte verrassingen. Maar soms ontstaat bestuurdersaansprakelijkheid ook in situaties die op het oog minder ernstig zijn. Dat komt doordat de wetgever aan bepaald gedrag (of nalaten) specifiek het gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid heeft verbonden. Bijvoorbeeld als niet tijdig bij de Belastingdienst gemeld wordt dat de BV een belastingaanslag niet kan betalen. Pas op dat zo'n situatie niet het addertje onder uw gras wordt.

In Nederland kan in veel gevallen snel en relatief gemakkelijk een beslag worden gelegd. Daarvoor moet vooraf verlof van de Rechtbank verkregen worden. Daarbij dient u specifiek aan te geven voor welke vordering u beslag wilt leggen en waarop u beslag wilt leggen. Denk bijvoorbeeld aan een onroerende zaak, objecten of vorderingen onder derden maar ook aan aandelen. Met dit ('conservatoir') beslag voorkomt u dat uw wederpartij zijn vermogen weghaalt en u het nakijken geeft.

Maar voordat u zich kunt verhalen op het beslagobject, moet u eerst over een rechterlijk vonnis beschikken waarin uw vordering is toegewezen (al zijn daar uitzonderingen op; bijvoorbeeld als uw vordering vastligt in een notariële akte). Tot dat moment hebt u het beslagen goed wel optimaal veilig gesteld.Aan beslaglegging zijn ook risico's verbonden. Als achteraf blijkt dat u ten onrechte beslag heeft gelegd, kan dat tot gevolg hebben dat u de schade moet vergoeden die de andere partij door het beslag heeft geleden.

Dat u de kosten op voorhand helder inzichtelijk wilt hebben is begrijpelijk. Het is wel een lastige vraag. Waarom? Omdat het veelal grillige verloop van een procedure op voorhand onmogelijk is in te schatten net zo min als dat een arts u op voorhand kan aangeven hoe lang een behandeling precies gaat duren. Wij kunnen u op voorhand wel zo veel mogelijk het potentieel verloop in beeld brengen en op onderdelen afspraken maken zodat u niet voor onnodige verrassingen komt te staan. Daarbij is het een advocaat wettelijk niet toegestaan om een no-cure no-pay afspraak te maken in de meest zuivere vorm maar varianten daarop zijn bespreekbaar.