Faillissementen

De insolventiespecialisten van FALCQ Advocaten worden veelvuldig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. De daarop gedane ervaring wenden wij aan bij de advisering van ondernemers, schuldeisers, financiers en bestuurders. Veelal acteren wij daarbij in samenwerking met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen. U kunt van ons specialistische kennis verwachten bij onder meer:

  • Kopen van bedrijfsonderdelen uit een faillissement
  • Doorstart van ondernemingen uit een faillissement / surseance
  • (her)financieringen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid (vanuit crediteuren, curator en fiscus)
  • Herstructurering
  • Regresaanspraken
  • Concernaansprakelijkheid
  • Geschillen met curatoren

Wilt u meer informatie over faillissementen of het proces daarom heen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor specifieke toelichting op uw vraagstuk.