Hoe werkt een financieringsprocedure

Zekerheden zijn voor financiers van groot belang. Daarbij speelt leasing en de verschillende vormen daarvan een grote rol. Op het beslissende moment komt het aan op uw voorbereiding en de in het verleden door u gemaakte keuzes daaromtrent. Regelmatig staan wij financiers bij en zijn betrokken bij het vestigen en uitwinnen van zekerheden waaronder het leggen van beslagen. Wij brengen graag onze kennis en ervaring voor u in de praktijk om uw positie zo goed mogelijk veilig te stellen.

Wanneer u nog vragen heeft de financieringsprocedure, neem dan vrijblijvend contact met ons op.