Aansprakelijkheid

U hebt schade geleden en wenst die te verhalen op een ander. Of u bent zelf aansprakelijk gesteld, bijvoorbeeld door de curator, een crediteur/contractspartij of de fiscus. Wij staan regelmatig ondernemingen, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij wanneer zij worden aangesproken of juist een ander willen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat een contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt. Maar ook wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur of toezicht of wanneer een onrechtmatige daad is gepleegd. Wij hebben veel ervaring met het voeren van complexe procedures en beschikken over specialistische kennis van de procespraktijk. Wij zijn daardoor uitstekend in staat om uw (proces)risico’s in te schatten. Daarnaast worden wij ook regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen. De daar op gedane ervaring wenden wij aan bij onze advisering.

Wij hebben onder meer expertise op het gebied van:

 • Aandeelhoudersaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van commissarissen
 • Bancaire aansprakelijkheid
 • Bedrijfsongevallen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contractbreuk
 • Fiscale aansprakelijkheid
 • Onrechtmatige daad
 • Schadeclaims
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Wilt u meer informatie over aansprakelijkheid? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor specifieke toelichting op uw vraagstuk.